ตลาดถนนคนเดินปากแพรก

ภาพบรรยากาศ ตลาดถนนคนเดินปากแพรก 

 

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ตุลาคม 9, 2017

ภาพบรรยากาศ ตลาดถนนคนเดินปากแพรก

ภาพบรรยากาศ ตลาดถนนคนเดินป […]
กันยายน 26, 2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริ […]
กันยายน 26, 2017

ภาพการทำอบรมให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสไตล์ญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ภาพการทำอบรมให้ความรู้เรื่ […]
กันยายน 26, 2017

ภาพเปิดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ “ตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ เป็น […]