ถนนคนเดินปากแพรก

ถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี (pak prak)

มีนาคม 2, 2018

ประวัติตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก

ประวัติตลาดต้องชม – […]
ตุลาคม 9, 2017

ภาพบรรยากาศ ตลาดถนนคนเดินปากแพรก

ภาพบรรยากาศ ตลาดถนนคนเดินป […]
กันยายน 26, 2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริ […]
กันยายน 26, 2017

ภาพการทำอบรมให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสไตล์ญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ภาพการทำอบรมให้ความรู้เรื่ […]