ติดต่อเรา

กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์

ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-507-5867, 02-547-5419
โทรสาร : 02- 547-5415
E-mail : market@dit.go.th