wanvisa phomanee

ประวัติตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก

ตลาดถนนคนเดินปากแพรกตั้งอยู่บริเวณชุมชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้านเหนือที่เคยเป็นย่านเก่าแก่ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงในอดีตช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบด้วยอาคารเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์จำนวนมาก เพราะความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น บ้านเดิมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช บ้านบุญผ่องแอนด์บราเธอร์ที่ให้ความช่วยเหลือเชลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บ้านนิวาสแสนสุขซึ่งเป็นบ้านพักของพระยาพหลพลพยุหเสนา

ย่านปากแพรก มีความสำคัญมาตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองกาญจนบุรี มาตั้งใหม่ ณ ปากแพรก จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีลำน้ำสองสายหลักคือ ลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ ไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสไทรโยคและได้ทรงบันทึกถึงปากแพรกเมืองกาญจนบุรี เช่นกัน

ในฐานะเป็นชุมชนเก่าแก่ จุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้เริ่มที่ประตูเมืองเก่าซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2374 จนถึงปัจจุบันมีอายุ 186 ปี บ้านเรือนจะเรียงรายไปตามกำแพงเมืองด้านหน้าเมืองกาญจนบุรี โดยมีวัดหลัก 2 วัดคือ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ส่วนอีกปากทางถนนจะไปเชื่อมเส้นทาง ผ่านหน้าจวนผู้ว่า ศาลหลักเมือง มุ่งหน้าออกสู่ถนนแสงชูโต และไปจดตลาดโต้รุ่งของเมืองกาญจนบุรี

ปัจจุบันตลาดถนนคนเดินปากแพรกได้กลับมาเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับการตอบรับมากขึ้นโดยลำดับทั้งจากนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น โดยมีร้านค้าจำนวนมาก และตลาดได้การสนับสนุนในหลายด้านจาก ร้านค้า ชุมชน และหน่วยราชการ

มีนาคม 2, 2018

ประวัติตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก

ประวัติตลาดต้องชม – […]
ตุลาคม 6, 2017

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายตลาดต้องชม

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพ […]
ตุลาคม 4, 2017

มทร.ธัญบุรีจับมือก.พาณิชย์ พัฒนาศักยภาพ’ตลาดร่มหุบ’

มทร.ธัญบุรีจับมือก.พาณิชย์ […]
ตุลาคม 4, 2017

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับ ‘ตลาดร่มหุบ’ สถานีรถไฟแม่กลอง

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวง […]