VTR ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เติบโตตามลำแม่น้ำน้อย ถูกจับจองทำการค้า โดยชุมชนชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ ปลูกสร้างอาคารเรือนแถวปลูกชิดติดกัน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตลาดขึ้น ชุมชนเริ่มมีการเติบโตเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นองค์ ประกอบทางภูมิทัศน์ มีความสำคัญเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนชาวจีนมีมาร้อยกว่าปี

สินค้าแนะนำ : กาแฟโบราณ ขนมกล้วยรังผึ้ง กล้วยปิ้ง ขนมครก กุยช่ายทอด ข้าวเหนียวมูน กระหรี่พั๊ฟ ปลาริวกิวปิ้ง ขนมเกสรลำเจียก ขนมจุ๊ก้วย บะจ่างข้าวเหนียวดำ ข้าวต้มห่อ ขนมหวานไทยๆ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุนเผือก สัมปันนี ลูกชุบ หมี่กรอบ ขนมกง ขนมไข่ปลา ขนมสามเกลอ ก๋วยเตี๋ยวฟืน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวใส้เนื้อ ข้าวห่อใบบัว ยำเตี๋ยวบก

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดขุนอินทประมูล, พระตำหนักคำหยาด และวัดม่วง

 

Comments are closed.