ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม – ตลาดร่มหุบ

กำหนดการพิธีเปิดตลาดต้องชม “ตลาดร่มหุบ” จังหวัดสมุทรสงครามวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดต้องชม “ตลาดร่มหุบ” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

Comments are closed.