ภาพกิจกรรมตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ภาพกิจกรรมในการลงพื้นที่พัฒนาตลาดเก่าศาลเจ้าโรงทอง

ตุลาคม 9, 2017

ภาพบรรยากาศ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ภาพบรรยากาศ ตลาดศาลเจ้าโรง […]
กันยายน 13, 2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม-ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริ […]
กันยายน 13, 2017

ภาพเปิดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ “ตลาดต้องชม – ตลาดศาลเจ้าโรงทอง” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560

นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นาย […]
กันยายน 13, 2017

ภาพการทำกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม – ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมส่ง […]