กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

กันยายน 26, 2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริ […]
กันยายน 26, 2017

ภาพการทำอบรมให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสไตล์ญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ภาพการทำอบรมให้ความรู้เรื่ […]
กันยายน 26, 2017

ภาพเปิดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ “ตลาดต้องชม – ตลาดถนนคนเดินปากแพรก” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ เป็น […]
กันยายน 13, 2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ ตลาดต้องชม-ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริ […]