ประวัติตลาดต้องชม – ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ภาพบรรยากาศ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
ตุลาคม 9, 2017
ประวัติตลาดต้องชม – ตลาดร่มหุบ
มีนาคม 2, 2018

ประวัติตลาดต้องชม – ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

 

ตลาดศาลเจ้าโรงทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอวิเศษไชยชาญ เดิมเป็นเส้นทางเดินทัพและย่านการค้าสำคัญที่ผู้คนใช้ขึ้น-ล่องไปมาระหว่างภาคเหนือและกรุงเทพฯ โดยมีชื่อว่าบ้านไผ่จำศีล ชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นจากคณะอั้งยี่ซึ่งนำโดยนายสิ่งฮะ แซ่ฉั่ว อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และก่อสร้างศาลเจ้าจึงอิงศิลปะจีนที่สวยงามไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ในปี 2420 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตลาดศาลเจ้าโรงทองเพราะเป็นที่ตั้งศาลเจ้ากวนอูและมีโรงทำทองรูปพรรณที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในตลาดหลายเจ้า เมื่อสิ้นสุดการสู้รบประกอบกับรัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาจังหวัดอ่างทองขึ้นจึงทำให้ชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น

ภายในตลาดศาลเจ้าโรงทองแบ่งเป็นตลาดเหนือ ตลาดกลาง และตลาดใต้ โดยมีร้านค้าขายสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา เครื่องจักสาน ร้านขนมไทยโบราณ ร้านทอง ร้านตัดเสื้อ ฯลฯ เป็นตลาดที่มีความคึกคักมาก เพราะแม่น้ำน้อยเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ต่อมาได้มีการตัดถนนสายเอเชียรวมทั้งความนิยมการขนส่งทางถนนที่รวดเร็ว และสะดวกมากกว่า ทำให้ตลาดศาลเจ้าโรงทองลดความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการกระจายสินค้าลง แต่ก็ยังมีบทบาทในฐานะตลาดท้องถิ่นที่ยังสืบสานวัฒนธรรมไทยจีน มาโดยตลอด

แม้ว่าในรุ่งเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ตลาดแห่งนี้ในส่วนของตลาดเหนือ และบางส่วนของตลาดกลางจะถูกเพลิงเผาไหม้ไป แต่คนในชุมชนก็ร่วมมือกันพลิกฟื้นตลาดกลับมาอีกครั้งโดยยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในการก่อสร้างบ้านเรือนไว้ ทำให้ได้รับพระราชทานรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Comments are closed.